Index
 
 
Konferencje l Projekty badawcze l Bazy danych l Opinie i polemiki l Oświadczenia
 

Konferencja:

 

KONFLIKTY MIĘDZY OPINIĄ LEKARZA I WOLĄ PACJENTA - CZY SĄ NAM POTRZEBNE SZPITALNE KOMISJE ETYCZNE?

Zaproszenie:

Polskie Towarzystwo Bioetyczne
wraz z Instytutem Filozofii i Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ
zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt.
"Konflikty między opinią lekarza i wolą pacjenta - czy są nam potrzebne szpitalne komisje etyczne?",
26 września 2009 r. Kraków.

Konferencja, łącząca się z kolejnym Walnym Zgromadzeniem członków PTB, była poświęcona decyzjom o zaniechaniu terapii podtrzymującej przy życiu, które muszą być podejmowane u schyłku życia wielu pacjentów. Chodzić będzie zwłaszcza o to, w jaki sposób te trudne wybory mogą być dokonywane w wypadku konfliktów pomiędzy opinią lekarza na temat celowości lub daremności dalszej terapii a wolą pacjenta, wyrażaną bądź to w aktualnej fazie jego śmiertelnej choroby, bądź to w złożonej uprzednio dyspozycji pro futuro, bądź wreszcie przekazywaną czy też odtwarzaną przez jego bliskich lub pełnomocników. Temat ten będzie przedmiotem referatów sześciu zaproszonych prelegentów (zob. Program), które w wersji roboczej pojawią się wcześniej na internetowej stronie Towarzystwa, a podczas konferencji zostaną w skrócie wygłoszone oraz poddane dyskusji. Po konferencji dopracowane referaty zainteresowanych autorów będą mogły zostać opublikowane, prawdopodobnie w specjalnym grudniowym numerze Internetowego Czasopisma Filozoficznego Diametros, w którym mogą się również ukazać wybrane głosy dyskusyjne.