Index
 
Konferencje l Projekty badawcze l Bazy danych l Opinie i polemiki l Oświadczenia
 

Archiwum debat:

Edukacja bioetyczna w Polsce

9.11 - 16.11.2009

  Tekst wprowadzający: Kazimierz Szewczyk
Udział wzięli: Barbara Chyrowicz, Monika Florek-Moskal, Włodzimierz Galewicz,
Krzysztof Marczewski, Andrzej Muszala, Marek Olejniczak, Janina Suchorzewska, Anna
Szczęsna, Marcin Waligóra.

  Tekst wprowadzający:
  Kazimierz Szewczyk
 
Głosy w dyskusji:
  Marcin Waligóra Nauczanie bioetyki w Polsce
  Krzysztof Marczewski Edukacja bioetyczna w Polsce i Europie, w perspektywie naszej prezydencji w roku 2011
  Anna Szczęsna Uwagi do wprowadzenia K. Szewczyka "Edukacja bioetyczna w Polsce - analiza problemu, opis trudności i propozycja zadań na najbliższą przyszłość"
  Marek Olejniczak Kilka uwag o "Edukacji bioetycznej w Polsce K. Szewczyka"
  Włodzimierz Galewicz Trzy tryby edukacji bioetycznej, czyli jak uczyć uczących
  Kazimierz Szewczyk Również i w Polsce kształcenie nauczycieli bioetyki jest potrzebą chwili - uwagi na marginesie tekstu Marka Olejniczaka
  Krzysztof Marczewski Dwa krótkie przypomnienia
  Barbara Chyrowicz Uwagi o rozumieniu i nauczaniu bioetyki
  Anna Szczęsna Demokratyczne społeczeństwo a etyka lekarska - głos w dyskusji
  Włodzimierz Galewicz O nauczycielach bioetyki i naszym powracaniu do Europy
  Andrzej Muszala Głos w dyskusji na temat nauczania bioetyki w Polsce
  Barbara Chyrowicz Jeszcze o "sytuacji macierzystej" bioetyki
  Marek Olejniczak Czy bioetyka jest nauką? Czy jest w ogóle czego nauczać?
  Monika Florek-Moskal Bioetyka dla najmłodszych
  Marcin Waligóra Uwagi do głosu Marka Olejniczaka
  Kazimierz Szewczyk Horrendum z ukrytym curriculum?
  Anna Szczęsna O co właściwie chodzi w nauczaniu bioetyki?
  Barbara Chyrowicz Poglądy i oceny
  Kazimierz Szewczyk Wątpliwości metodologiczne i kształcenie bioetyków
 
Głosy uzupełniające:
  Janina Suchorzewska Uwagi do wprowadzenia prof. K. Szewczyka: "Edukacja bioetyczna w Polsce"