Index
 
Konferencje l Projekty badawcze l Bazy danych l Opinie i polemiki l Oświadczenia
 

Archiwum debat:

Jak uregulować zapłodnienie in vitro?

14.03 - 24.03.2009

  Teksty wprowadzające: Paweł Łuków, Leszek Bosek
Inni uczestnicy panelu: Joanna Haberko, Oktawian Nawrot, Kazimierz Szewczyk
  Teksty wprowadzające:
  Paweł Łuków
  Leszek Bosek
 
Głosy w dyskusji:
  Oktawian Nawrot O dwóch modelach regulacji IVF
  Joanna Haberko Kilka uwag na temat statusu cywilnoprawnego ludzkiego embrionu w świetle projektu Ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie innych ustaw
  Kazimierz Szewczyk Medycznie wspomagana prokreacja w tzw. ustawie bioetycznej - na trakcie ku Kostaryce