Index
 
Konferencje l Projekty badawcze l Bazy danych l Opinie i polemiki l Oświadczenia
 

Dyskusja

Jakich świadczeń medycznych wolno odmówić ze względów moralnych?
1.10. - 9.12.2012

 

Tekst wprowadzający:

 
  Włodzimierz Galewicz
  Głosy w dyskusji:
 
  Jakub Pawlikowski Klauzula sumienia – ochrona czy ograniczenie wolności sumienia lekarza? Głos w obronie wolności sumienia lekarzy
  Włodzimierz Galewicz Głos w obronie prawa pacjenta do opieki zdrowotnej
  Beata Dobrowolska,
Paweł Cegiełko
Instytucja klauzuli sumienia w zawodzie pielęgniarki i położnej
  Włodzimierz Galewicz O obowiązkach pracowników opieki zdrowotnej korzystających z klauzuli sumienia
  Mirosław Nesterowicz,
Natalia Karczewska
Stosowanie klauzuli sumienia (kwestia prawa a faktu)
  Włodzimierz Galewicz Trzy wątpliwości co do zakresu stosowania klauzuli sumienia
  Kazimierz Szewczyk Klauzula sumienia nie powinna obejmować skierowana na badania prenatalne
  Jakub Pawlikowski W poszukiwaniu równowagi pomiędzy prawem pacjenta do opieki zdrowotnej a prawem lekarza do sprzeciwu sumienia
  Krzysztof Marczewski O sumieniu filozofów
  Włodzimierz Galewicz Jakie świadczenia zdrowotne powinny być obowiązkowe?
  Kazimierz Szewczyk Klauzula sumienia jest konstrukcją prawną konieczną w państwach demokratycznych, z której jednakże należy korzystać w ostateczności i po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości, odwołując się wyłącznie do osądu własnego sumienia
  Mirosław Nesterowicz,
Natalia Karczewska
Klauzula sumienia lekarza i zakładu leczniczego
  Mirosław Nesterowicz,
Natalia Karczewska
Problem stosowania klauzuli sumienia przez lekarzy w świetle orzecznictwa