Index
 
Konferencje l Projekty badawcze l Bazy danych l Opinie i polemiki l Oświadczenia
 

Dyskusja

W sprawie diagnostyki preimplantacyjnej – debata nadal otwarta

25.06 - 9.12.2012

 

Na stronie Komitetu Bioetyki PAN ukazał się dokument "Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 2/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej".

Czworo członków Komitetu Bioetyki zgłosiło do tego stanowiska zdania odrębne, które za zgodą autorów zamieszczamy również poniżej.

Głosy odrębne: Barbara Chyrowicz, Włodzimierz Galewicz, Andrzej Paszewski, Tadeusz Tołłoczko

Inni uczestenicy panelu:
Aleksandra Kukuś, Marian Machinek, Monika Michałowska, Kazimierz Szewczyk, Joanna Turek, Tomasz Żuradzki

 
   
   
    Zdanie odrębne Andrzeja Paszewskiego
    Zdanie odrębne Tadeusza Tołłoczki
  Kazimierz Szewczyk Głos w dyskusji wokół "Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej", z uwzględnieniem zdań odrębnych jego członków
  Monika Michałowska,
Joanna Turek
Czy jest coś złego w diagnostyce preimplantacyjnej?
  Marian Machinek Co wynika z nierozstrzygalności sporu o status ludzkiego embrionu?
  Kazimierz Szewczyk W odpowiedzi Marianowi Machinkowi: posługiwanie się argumentem z moralnej ostrożności jest stronnicze
  Marian Machinek Oś sporu: gradualistyczna koncepcja godności człowieka
  Kazimierz Szewczyk W kolejnej odpowiedzi Marianowi Machinkowi: w sytuacji, gdy argumenty dotyczące statusu moralnego zarodka są stronnicze – decyzję, co do ich słuszności należy pozostawić obywatelom państwa demokratycznego
  Tomasz Żuradzki Nierozstrzygalność sporu o status ludzkiego embrionu nie przemawia przeciwko dopuszczalności diagnostyki preimplantacyjnej
  Marian Machinek O perswazyjnej sile argumentów i znaczeniu danych empirycznych w sporze o status ludzkiego embrionu
  Tomasz Żuradzki Ślepy traf nie jest bardziej moralny niż selekcja oparta na powszechnie podzielanych kryteriach
  Aleksandra Kukuś Rozważania nad etycznymi aspektami wyboru płci i cech fizjologicznych przy wykorzystaniu metody PGD