Index
 
Konferencje l Projekty badawcze l Bazy danych l Opinie i polemiki l Oświadczenia
 

Zjazd Polskiego Towarzystwa Bioetycznego
WARSZAWA, 4 grudnia 2010

cz. I (godz. 10.30-13.00)
KONFERENCJA BIOETYCZNA:
Jak zapewnić etyczną realizację badań biomedycznych?
organizowana przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne i Ośrodek Bioetyki NRL

Od 9.45 Rejestracja uczestników

10.30 - 10.40 Powitanie gości i uczestników oraz otwarcie obrad przez organizatorów

10.40 - 11.20 Publikowanie wyników badań klinicznych: diagnostyka i
eliminowanie nieprawidłowości

Prof. Andrzej Górski, Przewodniczący Odwoławczej KB przy MZ, Wiceprezes PAN.

11.20 - 12.00 Problemy etyczne w projektach badań klinicznych rozpatrywanych przez Odwoławczą Komisję Bioetyczną
Prof. Romuald Krajewski, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

12.00 - 12.40 Czy badania nieinterwencyjne wymagają opinii komisji bioetycznej?
Dr Marek Czarkowski, Przewodniczący Ośrodka Bioetyki NRL

12.40 - 13.00 Dyskusja
13.00 - 13.45 Przerwa

cz. II (od 13.45)
WALNE ZGROMADZENIE PTB

MIEJSCE OBRAD: Naczelna Izba Lekarska, Warszawa ul. Sobieskiego 110